Ytprofil och linjeprofil

Toleranstyperna ytform och profilform har fått nya namn och de rätta benämningarna är nu ytprofil och linjeprofil.

Ändringen av de engelska benämningarna gjordes med publiceringen av ISO 1101:2017 och ISO 1660:2017. Den nya engelska benämningen blev då ”Surface profile” och ”Line profile” som då ersatte de tidigare benämningarna ”Profile of any surface” och ”Profile of any line”.

Eftersom vi idag inte har dessa standarder översatta till svenska så var det ju inte självklart hur man skulle hantera de svenska benämningarna. Efter diskussion i den svenska arbetsgruppen SIS/TK507/AG 5 ”Toleranser” så beslutade man att vi också byter benämningen på svenska och den svenska titeln på ISO 1660:2017 har nu ändrats till ”Geometriska toleranser – Toleranssättning med linjeprofil och ytprofil”. För standarder som vi inte har i svensk version är det endast titeln som ges på svenska.

Eftersom vi idag inte har standarderna i svensk version har det uppmärksammats i den svenska kommittén SIS/TK 507 att det kan bli problematiskt om vi börjar att använda olika ord för samma sak. Inom området toleranser är det idag endast ISO 8015:2011 och ISO 2768:1989 som också finns i svensk version.

Inom SIS/TK 507 har man därför under år 2019 tagit fram en ordlista med rekommenderade svenska termer inom området och avsikten är att ha en översyn av denna varje år. Om man går in på www.sis.se och söker fram sidan för TK 507 så hittar man denna ordlista ”GPS-termer”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *