Exempel med parallellitet för en centrumlinje i en riktning

I exemplet i figuren nedan visas ett parallellitetskrav för centrumlinjen för ett hål som endast ska gälla i en riktning. Då anges inget diametertecken före toleransvärdet och toleransområdet blir två parallella plan. Här har då regeln varit att toleransen gäller i pilens riktning.

Regeln att toleransen gäller i pilens riktning kunde i vissa fall bli lite oklart och orsaka missförstånd. Idag ska man istället ange toleransområdets riktning med en symbol efter toleransrektangeln ”Orientation plane indicator”. Ett exempel visas i figuren nedan där tilläggssymbolen anger att toleransområdet (två parallella plan) ska vara vinkelrätt mot referens B.

I exemplet i figuren nedan ges ett parallellitetskrav i andra riktningen där då toleransområdet ska vara parallellt med referens B och då tilläggssymbolen används kan kravet anges som i figuren nedan och ändå bli en tydlig angivning. Tilläggssymbolen anger att toleransen endast gäller i en riktning och ger också riktningen för toleransområdet.

Det är en regel för tilläggssymbolen att man först ska rikta upp mot referenserna i toleransrektangeln och sedan ges riktningen på toleransområdet av tilläggssymbolen. Detta innebär att om inte referensen A är helt parallell med referens B så blir det samma sak med toleransområdet men man har ändå en bestämd riktning på toleransområdet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *