Uppdaterade böcker år 2022

Under år 2022 har samtliga böcker som används vid utbildningar och också går att beställa från hemsidan under fliken ”Böcker” uppdaterats. Jag har ju genom åren lagt ner mycket arbete på att hålla böckerna uppdaterade vilket har varit jobbigt då många av de större ISO-standarderna inom området publicerats i nya versioner under de senaste åren. Några nya ISO-standarder har också publicerats inom området.

De uppdaterade och något utökade versionerna av böckerna från år 2022 ser ut att hålla sig aktuella under en ganska lång tid framöver för det ser inte ut att komma några nya versioner av någon av de större ISO-standarderna inom området under de närmsta åren. Under fliken ”Böcker finns mer information om de böcker som går att beställa.

Om man har böcker i tidigare versioner så är ju fortfarande dessa ganska aktuella. Det som kan saknas är sådana verktyg för angivning och förtydliganden som tillkommit i senare versioner av ISO-standarderna.

Nyheten under år 2022 var att det publicerades en ny standard för ytjämnhet som innebar att symbolen för ytjämnhet ändrades något och att reglerna för utvärdering påverkades. Böckerna innehåller ett kortare avsnitt om ytjämnhet men under kursen nämns bara ytjämnhet väldigt kort.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *