Ny regel för rundhet

Formtoleransen rundhet hade tidigare en specialregel som sa att rundhetstoleransen alltid gällde vinkelrätt mot elementets centrumlinje. Denna regel avvek från regeln för alla andra toleranstyper som har regeln att toleransen för en verklig yta alltid gäller vinkelrätt mot ytan.

Denna specialregel för rundhet kunde orsaka missförstånd om vilken mätriktning som gällde då en rundhetstolerans angavs för icke-cylindriska element, t.ex. en kona. I ISO 1101:2017 har den tidigare regeln för rundhet tagits bort och istället ska man nu alltid ange mätriktningen då rundhet tillämpas för icke-cylindriska element.

För att ange mätriktningen används symbolen för riktningselement (direction feature) intill toleransrektangeln. I exemplet som visas i figuren nedan anger riktningselementet att rundhetskravet för den koniska delen ska mätas vinkelrätt mot centrumlinjen. För rundhetskravet som gäller för den cylindriska delen är det inga tveksamheter utan det gäller vinkelrätt mot ytan vilket blir detsamma som vinkelrätt mot centrumlinjen.

Vill man att rundhetskravet ska mätas vinkelrätt mot ytan så ska symbolen för kast anges i riktningselementet så som visas i figuren nedan.

Skulle man vilja att rundhetskravet ska mätas parallellt med centrumlinjen så anges symbolen för parallellitet i riktningselementet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *