Lägeriktighetskrav med SIM (Simultaneous)

Med publiceringen av en ny version av standarden ISO 5458:2018 ”Lägetoleranser för grupper av element” infördes ett angivningssätt för att ange att lägeriktighetstolerans för två eller flera olika grupper av element ska utvärderas samtidigt och därmed vara toleransbestämda i förhållande till varandra.

Sättet att ange är att man markerar bokstäverna ”SIM” (simultaneous) efter de lägeriktighetstoleranser som ska utvärderas samtidigt, se figur nedan.

Utan angivningen av ”SIM” så ska de två grupperna utvärderas var för sig och kan då i detta fall rotera oberoende av varandra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *