Kursupplägg och innehåll

Kursen är upplagd med genomgångar med PowerPoint och skrivtavla varvat med övningar i övningsbok och övningar på enklare ritningar. Kurslängden är två dagar.

Området har utvecklats kraftigt de senaste 12 åren. Idag finns många fler möjligheter att ange och förfina krav på ritningar. Kursen bör därför vara aktuell även för mer erfarna konstruktörer.

Under kursen går vi igenom hela systemet och de möjligheter som finns att ange olika saker med symbolspråket inom systemen för +toleranser för storleksmått och form- och lägetoleranser. Detta görs på ganska enkla ritningsbilder för att få en god förståelse för hela systemet och alla möjligheter som finns att specificera toleranskrav.

När man sedan ska tillämpa detta på lite mer komplicerade artiklar så blir det lite svårare att hitta det bästa sättet att ange kraven men det finns inga fler möjligheter än de som vi gått igenom under kursen.

Vi går igenom de sätt som finns att specificera storleksmått (diametrar och breddmått) med +toleranser.

Otydligheten som finns med +toleranser då dessa används för andra typer av mått än storleksmått förklaras.

Hela systemet med form- och lägetoleranser gås igenom.

Kursdeltagarna får en faktabok (177 sidor) som är uppdaterad efter de senaste versionerna av ISO-standarderna inom området, senaste uppdateringen år 2022. De får också en miniguide i fickformat (50 sidor) som återger reglerna mera kortfattat. Miniguiden får de i både svensk och engelsk version. De får också en övningsbok som innehåller de övningar som vi gör under kursen.