Om HL Tolerancing and Quality

Företaget HL Tolerancing and Quality startades i slutet av 1990-talet och har sedan dess haft mellan fem till 10 tvådagarskurser per år för olika företag.

HL Tolerancing and Quality har många återkommande företagskunder och spridningen till nya kunder  har genom åren gått via rekommendationer.

Under de senaste tio åren har ett stort förbättringsarbete löpande genomförts vad gäller kursmaterialet.

Innehar F-skattebevis: 560905-1973,

Momsreg. Nr /VAT-No: SE560905197301

Plusgiro nr: 422 43 60-0     Bankgiro nr: 5012-5863