Ny ISO-standard för generella toleranser, ISO 22081:2021

Standarden ISO 22081 som är framtagen inom ISO/TC 213 publicerades i februari i år och är tänkt att vara en mer modern standard för generella toleranser.

Då denna standard tillämpas kan man ange en generell lägetolerans som då gäller för alla ytor på artikeln där man inte har angett någon form- och lägetolerans direkt på ritningen och man kan också ange en generell +/- tolerans för linjära storleksmått (diametermått och breddmått). Hänvisningen på ritningen kan då se ut som i figuren nedan där toleransvärdena endast är exempelvärden.

Standarden innehåller inga förvalda toleransvärden utan dessa får väljas från fall till fall. I standarden ges alla regler som gäller då denna standard tillämpas och det visas några enkla ritningsexempel med förklaringar.

Generell lägetolerans

Den generella lägetoleransen ska ges med toleranssymbolen för ytprofil i förhållande till ett referenssystem och dessa referenser ska vara angivna på ritningen. Den generella lägetoleransen gäller för alla verkliga ytor på artikeln oavsett om ytan är plan eller krökt med nedanstående undantag:

  • Om ytan är specificerad med en storlekstolerans (individuellt angiven eller den generella storlekstoleransen för linjära storleksmått)
  • Om ytan är specificerad med en individuell form- och lägetolerans.
    • Detta innebär att om man till exempel har angett ett planhetskrav för en yta så gäller inte den generella lägetoleransen för denna yta.
    • Om man har ett form- och lägekrav för centrumlinjen eller mittplanet för ett element så gäller inte den generella lägetoleransen för detta element.
  • Om ytan är en referens och denna referens ingår i referenssystemet för den generella lägetoleransen. Referenserna som ingår i referenssystemet för den generella lägetoleransen ska kravsättas direkt på ritningen (form- och riktningstoleranser).

Generell +/- tolerans för linjära storleksmått

Den generella +/- toleransen för linjära storleksmått gäller för alla storleksmått där det nominella värdet har angetts på ritning och som:

  • inte har en angiven individuell tolerans, och
  • inte är ett teoretiskt riktigt mått (TED), och
  • inte är ett mått endast för information (mått inom parentes).

Med linjära storleksmått ”Linear sizes” avses lite förenklat diametermått och breddmått och detta beskrivs i ISO 14405-1 ”Linear sizes”. Lite noggrannare kan man säga att med linjära storleksmått avses måttet på en cylinder, cirkel, måttet mellan två motvända parallella plan eller måttet mellan två frånvända parallella plan.

Toleransvärdet för den generella +/- toleransen kan anges på olika sätt, man kan ange ett värde som gäller hela tiden och man kan också använda en IT-grad eller toleransklass enligt ISO 286-1 om man vill ha en tolerans där toleransvärdet ändrar storlek beroende på storleken på elementet. Det är också möjligt att hänvisa till en egentillverkad tabell som ger toleransvärden som är beroende av storleken på elementet. Några tänkbara exempel visas i figuren nedan:

Övrigt

I ISO 22081 visas också att det är möjligt att ge en generell tolerans för ”Angular sizes” och då kan hänvisningen till exempel se ut så som visas i figuren nedan.

Toleransen för ”Angular sizes” gäller dock bara en speciell typ av vinkelmått som kan betraktas som storleksmått och detta är beskrivet i ISO 14405-3 ”Angular sizes”. Här känns det som det är lite svårare att förstå vilka vinkelmått som avses med denna generella tolerans.

Om också Cad-modellen ingår i underlaget för artikeln kan man om man vill utelämna en del inramade mått (TEDs) och då ge en text enligt nedan på ritningen:

”TEDs according to Cad model”

I standarden är det då förklarat att de är de TEDs som inte visas som avses.

I avsnittet ”Foreword” i standarden så finns nedanstående text om ISO 2768-2:

”This first edition cancels and replaces ISO 2768-2:1989, which has been technically revised.”

Detta är lite konstigt skrivet eftersom den nya standarden inte är någon rak ersättare till ISO 2768-2, ISO 22081 ger ju inga förvalda toleransvärden. Jag antar att man vill säga att ISO 2768-2 inte längre ska användas vid nya konstruktioner men ISO 2768-2 måste ju fortfarande gälla för alla ritningar som hänvisar till denna standard.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *