Form- och lägetoleranser – Lägeriktighet

I maj månad 2018 publicerades en ny version av standarden ISO 5458 och då med en ny titel ”Lägetoleranser för grupper av element”. Här tillkom en hel del nya saker varav en ny regel beskrivs nedan.

Man införde en ny regel att då en lägeriktighetstolerans gäller för en grupp av element och man inte har ett komplett referenssystem som låser i alla riktningar så ska CZ (combined zone) eller SZ (separate zones) alltid anges.

I figuren nedan så är CZ angiven vilket innebär att de fyra hålen också ska vara korrekt placerade i förhållande till varandra.

Om de fyra hålen inte ska vara låsta till varandra utan bara vara korrekt placerade till centrum av diametern i mitten (referens B) när man kontrollerar ett hål i taget så ska detta anges med SZ så som i figuren nedan.

Motivet för denna nya regel i standarden var att det inte tidigare fanns något sätt att ange detta med separata zoner samt att också den grundläggande regeln som ges i ISO 8015 säger att om man inte anger ett speciellt samband så gäller toleransen för varje element för sig (Oberoendeprincipen). Utan angivning av CZ eller SZ kunde det då bli lite tveksamheter vid tolkning av kravet.

Regeln att ange CZ eller SZ gäller alltså bara då man har ett referenssystem som inte låser i alla riktningar, har man ett komplett referenssystem som låser alla riktningar så behöver inte detta anges för då är alltid läget för samtliga element låst till det referenssystem som används.

I de flesta fall är det så att betydelsen CZ känns ganska självklar även utan att detta anges och att SZ mera är ett specialfall som inte kommer att gälla så ofta. Men från nu ska man alltså ange CZ även om man tycker att tolkningen är ganska självklar och det är lika bra att vänja sig vid detta så att man följer standardens regler.

Då måttjämkning M är angiven så är det dock så att CZ (combined zone) är förvalsregeln (default) och CZ behöver då inte anges. Det finns dock en plan inom ISO TC 213 att i framtiden ändra detta så att samma regler ska gälla även om måttjämkning är angiven. I figuren nedan där måttjämkning är angiven gäller alltså CZ (combined zone) utan att CZ behöver skrivas ut.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *