2017-standarden om form- och lägestoleranser

Under 2017 publicerades den stora standarden om form- och lägetoleranser (ISO 1101) i en ny version som ersatte versionen från 2012. I och med de nya versionerna från 2012 och sedan 2017 har många nya möjligheter att specificera toleranskrav tillkommit.

En stor nyhet med den senaste versionen av ISO 1101 var att det nu också är möjligt att ange hur mätning ska utföras. Numera tänker man också på att angivningssätten också ska fungera i 3D vilket har inneburit en del nya angivningssätt.

Även inom området ”Dimensionstoleranser (+toleranser)” har det utarbetats nya standarder (ISO 14405-1 och ISO 14405-2) som ger många nya möjligheter att ange +toleranser för storleksmått (diametrar och breddmått). För andra typer av mått än storleksmått visar man nu i standarden att +toleranser har ganska otydliga tolkningsregler vilket innebär en stor osäkerhet vid tydning. För sådana mått rekommenderas att man istället använder sig av form- och lägetoleranser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *